Monday, February 20, 2006

Finally!

"Anfen !! Apre anpil sispans epi gras ak detèminasyon Pèp lan ki te achte lari a lajan kontan, KEP lan jedi 16 Fevriye a 3zè nan maten ba rezilta definitif eleksyon Prezidan.

"Finally! After much suspense and grace and determination, the People took to the street as if they owned them. The CEP (electoral commission), on Thursday February 16 at 3 AM in the morning, gave a definite result of the Presidential election.

René Préval pase Prezidan Peyi a ak yon pousantaj 51.10% Moun yo te Dòmi devna Palè Nasyonal tout lannwit epi maten an yo sòti nan Lari Pòtoprens ak nan pwovens yo, pou chante, danse kontantman yo, nan lòd ak disiplin."

Rene Preval became President of the country with 51.10 %. People slept in front of the National Palace the entire night and in the morning they took to the streets of Port au Prince and in the provinces, singing, dancing with happiness, with order and discipline."